• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De seksuele eenwording, op menselijke wijze beleefd en door het sacrament geheiligd, is op haar beurt voor de echtgenoten een weg van groei in het leven van de genade. Het is het

“huwelijksmysterie”. H. Paus Leo I de Grote, Epist. ad Rusticum, Narbonensi Episcopo. inquis. IV: PL 54, 1205A Vgl. Z. Hincmar van Reims, Brieven, Epistulae. 22: PL 126, 142

De waarde van de lichamelijke eenwording komt tot uitdrukking in de woorden van de consensus, waardoor de echtgenoten elkaar hebben ontvangen en zich aan elkaar hebben gegeven om heel het leven samen te delen. Deze woorden geven de seksualiteit een betekenis en bevrijden haar van welke dubbelzinnigheid dan ook. In werkelijkheid zal echter heel het leven in gemeenschap van de echtgenoten, heel het net van de relaties die zij onderling, met hun kinderen en de wereld zullen aanknopen, doordrenkt zijn van en versterkt worden door de genade van het sacrament, die voortkomt uit het mysterie van de menswording en van Pasen, waarin God heel zijn liefde voor de mensheid tot uitdrukking heeft gebracht en zich innig hiermee heeft verenigd. Zij zullen nooit alleen zijn met hun krachten om de uitdagingen die zich voordoen, het hoofd te bieden. Zij zijn geroepen de gave van God te beantwoorden met hun inzet, hun creativiteit, hun dagelijkse weerstand en strijd, maar zij zullen altijd de Heilige Geest kunnen aanroepen, die hun verbintenis heeft geheiligd, opdat de ontvangen genade opnieuw zichtbaar wordt in iedere nieuwe situatie.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam