• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"De wederzijdse gave van het sacramentele huwelijk is geworteld in de genade van het doopsel, dat het fundamentele verbond van iedere persoon met Christus in de Kerk instelt. In wederzijdse aanneming en met de genade van Christus beloven de toekomstige echtgenoten elkaar totale gave, trouw en openstaan voor het leven, erkennen zij als constitutieve elementen van het huwelijk de gaven die God hun aanbiedt, waarbij zij hun wederzijdse verplichting in zijn naam en ten overstaan van de Kerk serieus nemen. Welnu, in het geloof is het mogelijk de goederen van het huwelijk als verplichtingen op zich te nemen, die beter te dragen zijn door middel van de hulp van de genade van het sacrament. ... Daarom richt de blik van de Kerk zich op de echtgenoten als op het hart van het hele gezin, dat op zijn beurt de blik richt op Jezus." Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 21

Het is Sacrament is niet een "ding" of een "kracht", want in haar komt Christus

"de christelijke echtgenoten tegemoet. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48...Hij blijft hun nabij, geeft hun de kracht Hem te volgen door hun kruis op te nemen, weer op te staan wanneer zij struikelen, elkaar te vergeven, elkaars lasten te dragen." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1642

Het christelijk huwelijk is een teken hoeveel Christus Zijn Kerk lief heeft in het testament gevestigd op het kruis, nu maakt Hij die liefde tegenwoordig in de gemeenschap van de echtgenoten. Wanneer zij samen komen en een vlees worden, vormen ze vereniging van de Zoon van God met de menselijke natuur. Daarom is het voor hen

"in de vreugde van hun liefde en gezinsleven geeft Hij hun reeds hier op aarde een voorsmaak van het bruiloftsmaal van het Lam." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1642

Ook wanneer "de analogie ... tussen het koppel echtgenoot-echtgenote en het koppel Christus-Kerk" een

"onvolmaakte analogie" Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 13. Trouwen (II) (6 mei 2015), 3

is, nodigt zij uit, de Heer aan te roepen, dat Hij zijn eigen liefde uitgiet over de beperktheid van huwelijkse betrekkingen. 

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 4 december 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam