• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Het voorbeeld van Jezus is paradigmatisch voor de Kerk.... Hij is zijn openbaar leven begonnen met het teken van Kana, gedaan bij een bruiloftsmaal. Vgl. Joh. 2, 1-11 ...Hij heeft de dagelijkse ogenblikken van vriendschap gedeeld met de familie van Lazarus en zijn zussen Vgl. Lc. 10, 38 en de familie van Petrus. Vgl. Mt. 8, 14 Hij heeft geluisterd naar het geween van de ouders om hun kinderen en hen weer tot leven gebracht Vgl. Mc. 5, 41 Vgl. Lc. 7, 14-15 en zo de ware betekenis laten zien van de barmhartigheid, die het herstel van het Verbond impliceert. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Goddelijke Barmhartigheid, Dives in Misericordia (30 nov 1980), 4 Dit komt duidelijk naar voren in de ontmoetingen met de Samaritaanse vrouw Vgl. Joh. 4, 1-30 en de echtbreekster Vgl. Joh. 8, 1-11 , waarbij tegenover de belangeloze liefde van Jezus de gewaarwording van de zonde ontwaakt." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 41

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam