• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik ben God dankbaar dat veel gezinnen, die zich als verre van volmaakt beschouwen, in liefde leven, hun eigen roeping verwezenlijken en voortgaan, ook al komen zij onderweg zo vaak ten val. Het resultaat van de overwegingen van de synode is geen stereotiep beeld van het ideale gezin, maar een uitdagende mozaïek dat bestaat uit zeer veel verschillende werkelijkheden, vol vreugden, drama’s en dromen. De werkelijkheden die ons zorgen baren, zijn uitdagingen. Laten wij niet in de val lopen door ons uit te putten in klachten ter zelfverdediging, in plaats van een missionaire creativiteit te ontwikkelen. In alle situaties

“ de Kerk de noodzaak een woord van waarheid en hoop te spreken. … De grote waarden van huwelijk en gezin beantwoorden aan het zoeken dat het menselijk bestaan kent”. Bisschoppensynodes, 3e Buitengewone Algemene Bisschoppensynode, Relatio Synodi - Familiesynode 2014 (18 okt 2014), 11 

Als wij veel moeilijkheden vaststellen, dan zijn deze - zoals de bisschoppen van Colombia hebben gesteld - een uitnodiging

“in ons de energie van de hoop vrij te laten komen en ze te vertalen in profetische dromen, daden die een verandering tot stand brengen, en verbeeldingskracht van de liefde”. Colombia, A tiempos dificiles, colombianos nuevos (13 feb 2003), 3

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam