• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bij deze korte blik op de werkelijkheid wil ik benadrukken dat, hoewel er aanzienlijke verbeteringen zijn geweest in het erkennen van de rechten van de vrouw en haar deelname aan de publieke ruimte, er in enkele landen nog veel valt te verbeteren. Onaanvaardbare gewoonten zijn nog steeds niet geheel uitgeroeid. Vooral het schandelijke geweld dat men soms ten opzichte van vrouwen pleegt, mishandelingen in het gezin en verschillende vormen van slavernij, die niet een demonstratie van mannelijke kracht, maar een laffe ontaarding vormen. Verbaal, fysiek en seksueel geweld dat bij sommige echtparen wordt uitgeoefend, zijn tegenstrijdig met de natuur zelf van de huwelijkse verbintenis. Ik denk aan de ernstige genitale mutilatie van de vrouw in enkele culturen, maar ook aan de ongelijkheid bij de toegang tot een fatsoenlijke baan en plaatsen waar de beslissingen worden genomen. De geschiedenis treedt weer in de voetsporen van de patriarchale culturen, waar de vrouw beschouwd werd als tweederangs, maar wij roepen ook in herinnering de praktijk van het

“draagmoederschap”

of de

"instrumentalisering en vercommercialisering van het vrouwelijk lichaam in de huidige mediacultuur." Paus Franciscus, Audiëntie, Het gezin - 11. Mannen en vrouwen (II) (22 apr 2015), 5

Er zijn er die denken dat veel huidige problemen zijn gekomen met de emancipatie van de vrouw. Maar dat argument is niet geldig,

"het is een leugen, het is niet waar. Het is een vorm van machismo." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 12. Trouwen (I) (29 apr 2015), 4

De identieke waardigheid tussen man en vrouw brengt ons ertoe ons te verheugen over het feit dat er oude vormen van discriminatie worden overwonnen en dat er zich binnen het gezin een stijl van wederkerigheid ontwikkelt. Als er vormen van feminisme ontstaan die wij niet als adequaat kunnen beschouwen, dan bewonderen wij evenzeer het werk van de Geest in het duidelijker erkennen van de waardigheid van de vrouw en haar rechten.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam