• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is een diepe spirituele ervaring iedere dierbare persoon met de ogen van God te zien en Christus in hem te herkennen. Dit vraagt om een belangeloze bereidheid die het mogelijk maakt zijn waardigheid te waarderen. Men kan volledig aanwezig zijn voor de ander, als men zich zonder een waarom geeft, daarbij alles vergetend wat er rondom is. Zo verdient de beminde persoon alle aandacht. Jezus was een model, omdat, wanneer iemand naderde om met Hem te spreken, Hij zijn blik op hem richtte, hem liefdevol aankeek. Vgl. Mc. 10, 21 Niemand voelde zich in zijn tegenwoordigheid verwaarloosd, omdat zijn woorden en gebaren de uitdrukking waren van deze vraag: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” (Mc. 10, 51). Dit beleeft men in het dagelijks leven van het gezin. Hier brengen wij in herinnering dat de persoon die met ons samen leeft, alles verdient, omdat hij een oneindige waardigheid heeft als object van de immense liefde van God. Zo bloeit een tederheid die in staat is

“in de ander de vreugde te wekken zich bemind te voelen. Zij komt in het bijzonder tot uitdrukking in het zich met verfijnde aandacht richten op de beperkingen van de ander, in het bijzonder wanneer deze duidelijk naar voren komen.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 88

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam