• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het huwelijk beleeft men ook wat het betekent één persoon geheel toe te behoren. De echtgenoten nemen de uitdaging en het streven op zich samen oud te worden en af te takelen en zo weerspiegelen zij de trouw van God. Dit vast besluit, dat een levensstijl kenmerkt, is een

“innerlijk vereiste van het huwelijksverbond”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 11 

omdat

“hij die niet besluit voor altijd lief te hebben, moeilijk één dag oprecht kan liefhebben”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Tijdens de Heilige Mis, gevierd voor de gezinnen in Córdoba - Argentinië (8 apr 1987), 4

Dit zou echter geen spirituele betekenis hebben, als het alleen maar een wet zou betreffen die met berusting wordt beleefd. Het is een toebehoren van het hart, waar God alleen ziet. Vgl. Mt. 5, 28 Iedere morgen, wanneer men opstaat, wordt dit besluit van trouw vernieuwd, wat er ook moge gebeuren gedurende de dag. En ieder verwacht, dat hij, wanneer hij gaat slapen, opstaat om dit avontuur voort te zetten, vertrouwend op de hulp van de Heer. Zo is iedere partner voor de ander teken en instrument van de nabijheid van de Heer, die ons niet alleen laat: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mt. 28, 20).

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam