• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als het gezin erin slaagt zich te concentreren op Christus, dan maakt Hij heel het gezinsleven een en verlicht het. Verdriet en problemen worden ervaren in gemeenschap met het kruis van de Heer en de omarming met Hem maakt het mogelijk de ergste ogenblikken te verdragen. In de bittere dagen van het gezin is er een vereniging met de in de steek gelaten Jezus die een breuk kan vermijden. Gezinnen bereiken stapje voor stapje

"de genade van de Heilige Geest hun heiligheid te verwezenlijken door het huwelijksleven en door deel te hebben aan het mysterie van het kruis van Christus, dat moeilijkheden en lijden verandert in een offer van liefde."Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 87

Anderzijds ervaart men de ogenblikken van vreugde, rust en feest, en ook seksualiteit, als een deelname aan het volle leven van zijn verrijzenis. De echtgenoten geven met verschillende dagelijkse gebaren vorm aan deze

“theologale ruimte waarin men de mystieke tegenwoordigheid van de verrezen Heer kan ervaren” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996), 42

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam