• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toch volgt uit het feit dat wij ons bewust zijn van het gewicht van de verzachtende - psychologische, historische en ook biologische - omstandigheden dat

"het noodzakelijk is, zonder de waarde van het evangelische ideaal te verminderen, met barmhartigheid en geduld de mogelijke groeifasen te begeleiden van mensen die zich van dag tot dag vormen",

daarbij ruimte latend voor de

"barmhartigheid van de Heer, die ons ertoe aanzet het goede te doen dat mogelijk is." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44

Ik begrijp hen die de voorkeur geven aan een strakkere pastoraal die geen ruimte biedt voor enige verwarring. Ik geloof echter oprecht dat Jezus een Kerk wil die aandacht heeft voor het goede dat de Geest te midden van de broosheid verspreidt: een Moeder die op het ogenblik zelf dat zij duidelijk haar objectieve onderricht tot uitdrukking brengt,

“niet afziet van het goede dat mogelijk is, hoewel zij het gevaar loopt vuil te worden door de modder van de straat.” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 45

Pastores die de gelovigen het volle ideaal van het evangelie en de leer van de Kerk voorhouden, moeten hen helpen ook de logica van het medelijden jegens broze mensen aan te nemen en vervolging of een te hard en ongeduldig oordeel te vermijden. Het evangelie zelf vraagt van ons niet te oordelen en niet te veroordelen. Vgl. Mt. 7, 1 Vgl. Lc. 6, 37 Jezus

“verwacht dat wij ervan afzien de persoonlijke of gemeenschappelijke uitvluchten te zoeken die het ons mogelijk maken ons op een afstand te houden van de kern van het menselijk drama, opdat wij het werkelijk aanvaarden in contact te komen met het concrete bestaan van de ander en de kracht van de tederheid leren kennen. Wanneer wij dit doen, wordt het leven voor ons steeds op een schitterende wijze complex”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 270

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam