• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

{...}

"om op de stoel van Mozes te kunnen zitten en, soms met superioriteit en oppervlakkigheid, moeilijke zaken en gewonde gezinnen te veroordelen." Paus Franciscus, Toespraak, Aan het eind van de werkzaamheden van de 14e Gewone Bisschoppensynode (2015) - Synode-aula, Het woord gezin heeft een nieuwe weerklank (24 okt 2015), 5

In dezelfde lijn heeft de Internationale Theologischen Ccommissie zich uitgesproken:

“De natuurwet kan derhalve niet worden gepresenteerd als een reeds bestaand geheel van regels die a priori het morele subject worden opgelegd, maar het is een bron van objectieve inspiratie voor zijn bij uitstek persoonlijke proces van het nemen van een beslissing”. Internationale Theologische Commissie, Inhoudsopgave - fragmenten, Op zoek naar een universele ethiek: een nieuwe blik op de natuurwet (10 juni 2009), 59

Door vormen van conditionering en verzachtende omstandigheden, is het mogelijk dat in een duidelijke zondige situatie – waar men al dan niet gewetensvol schuldig aan is – een persoon toch op Gods genade kan rekenen, dat hij of zij kan liefhebben en kan groeien in genadig en solidair leven, terwijl diegene de hulp van de Kerk ontvangt. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44. In sommige gevallen kan dit de hulp van de Sacramenten betekenen. Vandaar wil ik "priesters eraan herinneren dat de Biecht geen folterkamer mag zijn, maar wel een ontmoeting met de barmhartigheid van de Heer." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 47. Ik zou graag ook benadrukken dat de Eucharistie "geen prijs is voor de perfecte gelovigen, maar eerder een krachtig medicijn en voedsel voor de zwakken." Onderscheidingsvermogen moet erbij helpen om manieren te vinden om God te beantwoorden en om ondanks beperkingen toch te blijven groeien. Door te denken dat alles zwart en wit is sluiten we onszelf soms af van genade en groei, en ontmoedigen we iemand die zich op het pad naar heiligheid bevindt om God te prijzen.

Zie ook:

N.v.d.r.: In deze alinea is de 'voetnoot 351' (waarmee volgens sommigen een verruiming van de Katholieke leer weergegeven zou zijn) uit de oorspronkelijke editie opgenomen in twee noten met uitleg en verwijzing naar citaten uit "Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
".

Voorts is hetgeen in voetnoot 351 staat niet in lijn met de kerkelijke leer: in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Ecclesia de Eucharistia
De Kerk leeft van de Eucharistie
(17 april 2003)
stelt de H. Paus Johannes Paulus II duidelijk vast dat "hij die zich van een zware zonde bewust is, het Sacrament van de Verzoening moet ontvangen voordat hij te Communie gaat." met o.a. ook de verwijzing naar Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 23 september 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam