• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De opvoeding van de kinderen moet worden gekenmerkt door een weg van het doorgeven van het geloof, dat bemoeilijkt wordt door de huidige levensstijl, de werktijden, de complexiteit van de wereld van vandaag, waarin velen om te overleven een waanzinnig ritme erop na houden. Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 13-14 Desondanks moet het gezin de plaats blijven waar men leert de redenen en de schoonheid van het geloof te begrijpen, te bidden en de naaste te dienen. Dit begint bij het doopsel, waarbij de moeders, zoals de heilige Augustinus zei, die hun kinderen dragen

“meewerken aan de heilige bevalling”.H. Augustinus, Over de heilige maagdelijkheid, De sancta Virginitate. 7,7: PL 40, 400

Daarna begint de weg van de groei van dat nieuwe leven. Het geloof is een gave van God, ontvangen bij het doopsel, en is niet het resultaat van menselijk handelen, maar de ouders zijn voor de rijping en de ontwikkeling ervan Gods instrument. Daarom

"is het mooi, wanneer moeders hun kleine kinderen leren Jezus of de Maagd een kushandje te geven. Hoeveel tederheid ligt er in dat gebaar! Op dat ogenblik verandert het hart van de kinderen in een ruimte van gebed” Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 24. Gebed (26 aug 2015), 4

Het doorgeven van het geloof veronderstelt dat de ouders werkelijk de ervaring hebben vertrouwen te hebben in God, Hem te zoeken, aan Hem behoefte te hebben, omdat alleen op deze wijze “uw daden verhaalt geslacht aan geslacht” (Ps. 144, 4) en “een vader alleen, zijn zonen bekend maakt met uw trouw” (Jes. 38, 19). Dit vereist dat wij Gods handelen in de harten afsmeken, daar waar wij niet kunnen komen. Het mosterdzaadje, een zo klein zaadje, wordt een grote boom Vgl. Mt. 13, 31-32 en zo herkennen wij de disproportie tussen handelen en het gevolg ervan. Dan weten wij dat wij geen heer zijn over de gave, maar de zorgzame beheerders ervan. Onze creatieve inzet is een bijdrage die het ons mogelijk maakt samen te werken met Gods initiatief. Daarom

"dient men ervoor te zorgen de paren, moeders en vaders te waarderen als actieve subjecten van de catechese, .... De gezinscatechese is van groot nut als doeltreffende methode om de jonge ouders te vormen en hen bewust te maken van hun zending als evangelisatoren van het eigen gezin." Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 89

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam