• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een goede manier om met onze dierbaren die zijn gestorven, te communiceren is voor hen te bidden Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 958 De Bijbel zegt dat “voor de overledenen te bidden [...] een heilige en vrome gedachte is” (2 Mak. 12, 44-45). Voor hen bidden

“kan hen niet alleen helpen, maar hun voorspraak kan voor ons ook doeltreffend maken." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 958

De Apocalyps laat de martelaren zien, terwijl zij, solidair met deze wereld op weg, ten beste spreken voor hen die onrecht lijden op aarde. Vgl. Openb. 6, 9-11

Sommige heiligen, voordat zij stierven, troosten hun geliefden door te beloven dat zij hen nabij zouden zijn om hen te helpen. Sint Theresia van Lisieux wenste door te gaan met het doen van goede daden vanuit de hemel. Vgl. H. Teresia van Lisieux van het Kind Jezus, Derniers entretiens. Le “Carnet jaune” de Mère Agnès, 17 juillet 1897, dans: Oeuvres Complètes, éd. Cerf, Paris 1996, p. 1050. Wat dit betreft, is het getuigenis van de medezusters veelbetekenend omtrent de belofte van de heilige Theresia dat haar heengaan uit deze wereld als “een regen van rozen” (ibid. 9 juni, p. 1013) zou zijn geweest. Sint Dominicus verklaarde

"beter te kunnen helpen ná zijn dood.... krachtiger genaden te kunnen ontvangen". Z. Jordanus van Saksen, Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum. 93: Monumenta Historica Sancti Patris Nostri Dominici, XVI, Rome, 1935, p. 69 

Het zijn banden van liefde Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 957 omdat

“de verbinding met de broeders die in de vrede van Christus ontslapen zijn, geenszins wordt onderbroken, maar veeleer [...] door de uitwisseling van geestelijke goederen verstevigd." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 49

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam