• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het troost ons te weten dat er geen volledige vernietiging bestaat van hen die sterven, en het geloof garandeert ons dat de Verrezene ons nooit in de steek zal laten. Zo kunnen wij de dood verhinderen

"ons leven te vergiftigen, onze genegenheid nutteloos te maken, ons te storten in de donkerste leegte." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 3

De Bijbel spreekt over een God die ons uit liefde heeft geschapen en zegt dat Hij ons zo heeft gemaakt dat ons leven niet eindigt met de dood. Vgl. Wijsh. 3, 2-3 De heilige Paulus spreekt ons over een ontmoeting met Christus onmiddellijk na de dood: “Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn” (Fil. 1, 23). Met Hem wacht ons na de dood hetgeen God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Vgl. 1 Kor. 2, 9 De prefatie van de liturgie van de overledenen brengt dit op schitterende wijze tot uitdrukking:

"“In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat wij eens onsterfelijk zullen zijn. Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw”.

Immers,

“onze dierbaren zijn niet verdwenen in het duister van het niets: de hoop verzekert ons dat zij in de goede en sterke handen van God zijn." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 19. Rouw (17 juni 2015), 4

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam