• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoewel de Kerk de conflictsituaties begrijpt die de echtgenoten moeten doormaken, mag zij niet ophouden de stem te zijn van de zwaksten, en dat zijn de kinderen, die vaak in stilte lijden. Vandaag

"vraag ik mij af of wij niet ondanks onze blijkbaar ontwikkelde gevoeligheid en al onze verfijnde psychologische analyses ook doof geworden zijn voor de wonden van de ziel van een kind. [...] Voelen wij het gewicht van de berg die de ziel van een kind verplettert in de gezinnen waar men elkaar slecht behandelt en elkaar kwaad doet tot aan het verbreken van de huwelijkse trouw toe?" Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 20. Kwetsuren (I) (24 juni 2015), 2

Deze slechte ervaringen dragen er niet toe bij dat die kinderen rijpen om in staat te zijn tot definitieve bindingen. Daarom moeten de Christengemeenschappen gescheiden ouders die een nieuwe verbintenis zijn aangegaan, niet in de steek laten. Integendeel, zij moeten hen in hun midden opnemen en begeleiden in hun opvoedkundige taak. Immers,

"hoe zouden wij deze ouders op het hart kunnen drukken alles eraan te doen hun kinderen tot een christelijk leven op te voeden door hun het voorbeeld van een overtuigd en in praktijk gebracht geloof te geven, als wij hen op een afstand zouden houden van het christelijk leven van de gemeenschap, als waren zij geëxcommuniceerd? Men moet ervoor zorgen niet nog andere lasten toe te voegen dan die de kinderen in deze situaties al moeten dragen!" Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 21. Kwetsuren (II) (5 aug 2015), 2

De wonden van de ouders helpen genezen en hen geestelijk een plaats bieden is ook een goed voor de kinderen, die behoefte hebben aan het familie-aspect van de Kerk, die hen moet opnemen bij deze traumatische ervaring. Scheiding is een kwaad en de groei van het aantal scheidingen is zeer verontrustend. Daarom is ongetwijfeld onze belangrijkste pastorale taak ten opzichte van de gezinnen de liefde te versterken en de wonden helpen genezen, zodat wij kunnen voorkomen dat dit drama van onze tijd zich uitbreidt.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam