• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De antwoorden op de enquêtes wijzen ook met nadruk op de noodzaak van de vorming van leken die werkzaam zijn in de gezinspastoraal met de hulp van psychopedagogen, huisartsen, eerstelijnsgezondheidszorg, maatschappelijk werkers, advocaten voor minderjarigen en gezinnen met een openheid voor het ontvangen van de steun van psychologie, sociologie, seksuologie en ook counseling. Professionals, vooral zij die ervaring hebben met begeleiding, helpen de pastorale voorstellen vorm te geven in de werkelijke situaties en bij de zorgen van de gezinnen.

“Vormings- en cursusprogramma’s die specifiek gericht zijn op werkers in de pastoraal, zullen hen geschikt kunnen maken om de weg zelf van de voorbereiding op het huwelijk in te voegen in de bredere dynamiek van het kerkelijk leven.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61 

Een goede pastorale voorbereiding is belangrijk

“ook met het zicht op de bijzondere noodsituaties, die worden bepaald door de gevallen van huiselijk geweld en seksueel misbruik”. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61 

Dit alles maakt op geen enkele wijze de fundamentele waarde van de geestelijke leiding, de onschatbare geestelijke bronnen van de Kerk en de sacramentele verzoening er niet minder om, maar vult ze aan.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam