• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De seminaristen zouden toegang moeten hebben tot een ruimere interdisciplinaire vorming betreffende verloving en huwelijk en niet alleen betreffende de leer. Bovendien maakt de vorming het hun niet altijd mogelijk hun eigen psycho-affectieve wereld tot uitdrukking te brengen. Sommigen dragen in hun leven de ervaring met zich mee van een eigen gewond gezin met afwezigheid van de ouders en met emotionele instabiliteit. Het zal nodig zijn tijdens de vorming een rijping te garanderen, opdat de toekomstige bedienaren het psychische evenwicht bezitten dat hun taak vereist. De familiebanden zijn fundamenteel om een gezond zelfrespect van de seminaristen te versterken. Daarom is het belangrijk dat de gezinnen heel het proces van seminarie en priesterschap begeleiden, aangezien zij het op realistische wijze helpen versterken. In die zin is het heilzaam perioden van het seminarieleven te combineren met perioden van het leven in de parochie om het mogelijk te maken meer contact te krijgen met de concrete werkelijkheid van de gezinnen. De priester komt gedurende zijn hele pastorale leven vooral gezinnen tegen.

“De aanwezigheid van leken en gezinnen, in het bijzonder de vrouwelijke aanwezigheid, bij de vorming van de priester, begunstigt de waardering voor de verscheidenheid en complementariteit van de verschillende roepingen in de Kerk.” Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 61

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam