• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een getrouwd stel, die de kracht van de liefde ervaart, weet dat het geroepen is de wonden van de uitgeslotenen te verbinden, om een cultuur van ontmoeting te bevorderen en te vechten voor rechtvaardigheid. God heeft het gezin de taak gegeven om de wereld "huiselijk" te maken Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 27. Volkeren (16 sept 2015), 3 en ieder persoon te helpen om zich mens te voelen als broeders en zusters.

"Een aandachtige blik op het dagelijks leven van de mannen en de vrouwen vandaag laat onmiddellijk overal de behoefte zien aan een flinke injectie van gezinsgeest.... De organisatie van het gemeenschapsleven loopt niet alleen steeds meer vast in een bureaucratie die vreemd is aan de meest fundamentele menselijke banden, maar, zelfs de sociale en politieke zeden vertonen soms tekenen van ontaarding." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 28. Familiegeest (7 okt 2015), 2-3 

Open en solidaire gezinnen maken daarentegen ruimte voor de armen, zijn in staat vriendschap te sluiten met hen die het slechter hebben dan zij. Als hun het evangelie werkelijk ter harte gaat, mogen zij niet vergeten wat Jezus zegt: “Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25, 40). Zij beleven uiteindelijk wat op zo een welsprekende wijze in deze tekst wordt gevraagd: “Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft, nodig dan niet uw vrienden, broers of bloedverwanten uit en ook geen rijke buren. Het zou kunnen zijn dat zij op hun beurt u uitnodigen en gij het dus terugkrijgt. Maar als ge een gastmaal geeft, nodig armen, gebrekkigen en kreupelen en blinden uit; gelukkig zult ge zijn” (Lc. 14, 12-14). Je zult gelukkig zijn! Dat is hier het geheim van een gelukkig gezin

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam