• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men zegt dat onze maatschappij een “vaderloze maatschappij” is. In de westerse cultuur zou de vaderfiguur symbolisch afwezig, verdraaid, verbleekt zijn. Het zou zelfs erop lijken dat de mannelijkheid ter discussie wordt gesteld. Er heeft een begrijpelijke verwarring plaatsgevonden, omdat

"dit aanvankelijk werd opgevat als een bevrijding: bevrijding van de vaderbaas, van de vader als vertegenwoordiger van de wet die van buitenaf wordt opgelegd, van de vader als beoordeler van het geluk van de kinderen en hindernis voor de emancipatie en de autonomie van de jongeren. Soms heerste er in sommige huizen in het verleden een autoritaire sfeer, in sommige gevallen zelfs onderdrukking." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 3. Vader (28 jan 2015), 2

Echter,

"zoals vaak gebeurt, schiet men van het ene uiterste in het andere. Het probleem van onze dagen lijkt niet zozeer de opdringerige aanwezigheid van de vaders te zijn, als wel veeleer hun afwezigheid, hun verdwijnen. De vaders zijn soms zo geconcentreerd op zichzelf en het eigen werk en soms op de eigen persoonlijke verwezenlijkingen dat zij ook het gezin vergeten. En zij laten de kinderen en de jongeren alleen." Paus Franciscus, Audiëntie, Aula Paulus VI, Het gezin - 3. Vader (28 jan 2015), 3

De aanwezigheid van de vader en daarom zijn autoriteit blijkt ook te worden aangetast door de tijd die steeds meer wordt besteed aan de communicatiemiddelen en de technologie van het vermaak. Bovendien wordt er tegenwoordig met argwaan naar autoriteit gekeken en worden de volwassenen op een harde wijze ter discussie gesteld. Zijzelf geven hun zekerheden op en bieden daarom hun kinderen geen zekere en goed gefundeerde richtlijnen. Het is niet gezond dat er tussen ouders en kinderen van rol wordt gewisseld: dat schaadt een adequaat proces van rijping dat de kinderen moeten doormaken, en ontzegt hun een liefde die in staat is hun richting te geven en hen helpt te rijpen. Vgl. Bisschoppensynodes, Relatio Finalis - Synode 2015 (24 okt 2015), 28

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam