• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

“Kinderen krijgen, met dat ze worden geboren, samen met voeding en zorg, een bevestiging van de geestelijke hoedanigheden van de liefde. De daden van de liefde gaan via geven van de eigen naam, het delen van de taal, de bedoelingen van een blik, een stralende glimlach. Zo leren ze dat de schoonheid van de band tussen menselijke wezens gericht is op onze ziel, onze vrijheid zoekt, het anders zijn van de ander aanvaardt, hem erkent en respecteert als gesprekspartner. (...) En dit is liefde , die een vonk van Gods liefde in zich draagt”. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 29. Belofte aan de kinderen (14 okt 2015), 7 

Ieder kind heeft het recht de liefde van een moeder en een vader te krijgen, die beiden noodzakelijk zijn voor zijn algehele en harmonieuze rijping. Zoals de bisschoppen van Australië hebben gezegd,

“dragen” beiden ”op een verschillende manier bij aan de groei van een kind. De waardigheid van een kind respecteren betekent de noodzaak en het natuurlijk recht ervan bevestigen een moeder en een vader te hebben”. Australië, Pastoral Letter Don’t Mess with Marriage (24 nov 2015). p. 11

Het betreft niet alleen de liefde van een vader en moeder afzonderlijk, maar ook de liefde tussen hen beiden, opgevat als bron van eigen bestaan, als nest dat ontvangt, als fundament van het gezin. Anders lijkt het kind te worden gereduceerd tot een grillig bezit. Beiden, man en vrouw

“zijn de medewerkers en als het ware de vertolkers van de liefde van de scheppende God”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50

Zij laten hun kinderen het moederlijk en vaderlijk gelaat van de Heer zien. Bovendien leren zij hun samen de waarde van de wederkerigheid, van de ontmoeting tussen verschillende personen, waar ieder zijn eigen identiteit inbrengt en ook van de ander weet te ontvangen. Als om een of andere onvermijdelijke reden een van beiden ontbreekt, is het belangrijk een manier te zoeken om deze te compenseren om een adequate rijping van het kind te begunstigen.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam