• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met de vooruitgang van de wetenschap kan men vandaag van tevoren al weten welke kleur haren het kind zal hebben en aan wat voor ziekten het in de toekomst zal lijden, omdat alle lichamelijke eigenschappen van die persoon reeds in het embryonale stadium staan geschreven in zijn genetische code. Maar alleen de Vader, die het heeft geschapen, kent het ten volle. Alleen Hij kent wat het meest kostbaar is, wat het belangrijkste is, omdat Hij weet wie dat kind is, wat zijn diepste identiteit is. De moeder die het in haar schoot draagt, heeft er behoefte aan God om licht te vragen om haar kind ten diepste te leren kennen en het te verwachten, zoals het werkelijk is. Sommige ouders hebben het gevoel dat hun kind niet op het beste ogenblik komt. Zij hebben er behoefte aan de Heer te vragen hen te helen en te sterken om dat kind ten volle te ontvangen, om het van harte te kunnen verwachten. Het is belangrijk dat dit kind zich verwacht voelt. Het is geen aanvulling op of een oplossing voor een persoonlijk streven. Het is een mens met een immense waarde en mag niet worden gebruikt voor eigen voordeel. Het is derhalve niet belangrijk of dit nieuwe leven voor je van nut zal zijn of niet, of het eigenschappen zal hebben die je bevallen of niet, of het wel of niet beantwoordt aan je plannen en dromen. Want

"“kinderen zin een geschenk. Ieder is uniek en onherhaalbaar (...). Men houdt van een kind, omdat het kind is: niet omdat het mooi is of omdat het zus of zo is; nee, omdat het kind is! Niet omdat het denkt zoals ik of mijn verlangens belichaamt. Een kind is een kind”. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 2

De liefde van de ouders is een instrument van de liefde van God de Vader, die met tederheid de geboorte van ieder kind verwacht, het onvoorwaardelijk aanvaardt en het belangeloos aanneemt.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam