• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

{...}

Ieder nieuw leven

"ons toelaat de meest gratuite dimensie van de liefde te ontdekken, die nooit ophoudt ons te verbazen. Het is de schoonheid van het eerst bemind zijn: kinderen worden bemind vóór ze er zijn." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 4 

Zij weerspiegelen de liefde van God, die steeds het initiatief neemt. Kinderen

"Ze worden bemind voordat ze iets gedaan hebben waardoor ze het zouden verdienen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 4. Kinderen (11 feb 2015), 4

Toch worden nog steeds

"van meet af aan geweigerd, verlaten, beroofd van hun kindsheid en toekomst. Men durft zelfs zeggen, bijna om zichzelf te rechtvaardigen, dat het een vergissing was hen ter wereld te brengen. Een schande!...Wat doen wij met de plechtige verklaringen over de rechten van de mens en van het kind als wij kinderen straffen voor de fouten van de volwassenen?" Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 9. Kleine kinderen (II) (8 apr 2015), 1

Wanneer een kind onder niet gewilde omstandigheden ter wereld komt, moeten de ouders en andere leden van de familie al het mogelijke doen om dat kind te accepteren als een gave van God en de verantwoordelijkheid nemen om hem of haar te accepteren met openheid en affectie. Want

"als het om kinderen gaat die ter wereld komen, zal geen enkel offer van volwassenen te duur noch te groot bevonden worden, op voorwaarde dat vermeden wordt dat een kind van zichzelf denkt dat het een fout is, dat het niets waard is, dat het overgelaten wordt aan de kwetsuren van het leven en de tirannie van mensen." Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, Het gezin - 9. Kleine kinderen (II) (8 apr 2015), 7

De gave van een kind, door de Heer toevertrouwd aan de vader en de moeder, begint met het accepteren, gaat voort met een levenslange bescherming en heeft als zijn uiteindelijke doel de vreugde van het eeuwige leven. Door een serene overweging van de uiteindelijke vervulling voor ieder menselijke persoon, zullen ouders nog meer bewust zijn welke kostbare gift hun is toevertrouwd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 51. "Laten allen echter voor ogen houden, dat het menselijk leven en de opdracht om dit door te geven zich niet beperken tot de horizon van deze wereld en niet daardoor alleen kunnen worden bepaald en begrepen, maar altijd gericht zijn op de eeuwige bestemming van de mensen."

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 1 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam