• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de geschiedenis van een huwelijk verandert de fysieke verschijning, maar dat is geen reden die de aantrekkingskracht van de liefde minder maakt. Men wordt verliefd op een hele persoon met een eigen identiteit, niet alleen op een lichaam, hoewel dat lichaam onafhankelijk van de slijtage van de tijd nooit ophoudt op de een of andere wijze die persoonlijke identiteit die het hart heeft veroverd, tot uitdrukking te brengen. Wanneer anderen niet meer de schoonheid van die identiteit kunnen herkennen, blijft de verliefde partner in staat haar gewaar te worden met het instinct van de liefde en de genegenheid verdwijnt niet. Hij bevestigt opnieuw zijn besluit haar toe te behoren, hij kiest opnieuw voor haar en brengt deze keuze tot uitdrukking door een gelovige nabijheid vol tederheid. De adeldom van zijn beslissing voor haar wekt, daar zij intens en diep is, een nieuwe vorm van emotie in het vervullen van de huwelijkse zending. Immers,

"emotie daarentegen, veroorzaakt door een ander menselijk wezen als persoon, ... neigt in zichzelf niet naar de huwelijksdaad." H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, TvL 129, Onthouding tussen ‘opwinding’ en ‘emotie’ (31 okt 1984), 6

Zij krijgt andere voelbare uitdrukkingen, omdat

"één enkele werkelijkheid, maar zij heeft verschillende dimensies - steeds kan de ene of de andere kant sterker naar voren komen." Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 8

De huwelijksband vindt nieuwe manieren en vereist de vastberadenheid deze steeds opnieuw te bevestigen. Niet alleen echter om deze te bewaren, maar ook om deze te doen groeien. Het is de weg om zich dag aan dag op te bouwen. Maar niets van dit alles is mogelijk, als men de Heilige Geest niet aanroept, als men niet elke dag smeekt om zijn genade, als men niet zijn bovennatuurlijke kracht zoekt, als men Hem niet vol verlangen vraagt dat Hij zijn vuur over onze liefde uitstort om haar te versterken, richting te geven en te veranderen in iedere nieuwe situatie.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam