• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het celibaat loopt het gevaar dat het een comfortabele eenzaamheid is die de vrijheid biedt om zich autonoom te bewegen, om van plaats, taken en keuzes te veranderen, om over eigen geld te beschikken, om met andere mensen al naar gelang de aantrekkelijkheid van het ogenblik om te gaan. In dat geval is het getuigenis van gehuwde mensen een stralend voorbeeld. Zij die tot de maagdelijkheid zijn geroepen, kunnen in sommige echtparen een duidelijk teken vinden van de edelmoedige en onverwoestbare trouw van God aan zijn verbond; het kan hun hart aanzetten tot een meer concrete en schenkende bereidheid. Er zijn immers gehuwde personen die hun trouw bewaren, wanneer de partner fysiek onaantrekkelijk is geworden of wanneer hij of zij niet voldoet aan zijn of haar behoeften, hoewel vele gelegenheden hen uitnodigen tot ontrouw of in de steek laten. Een vrouw kan haar zieke man verzorgen en daar naast het kruis opnieuw het “ja” van haar liefde tot de dood toe herhalen. In die liefde toont zich op schitterende wijze de waardigheid van wie liefheeft, een waardigheid als een weerspiegeling van de naastenliefde, omdat het eigen is aan de naastenliefde meer te beminnen dan bemind te worden. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 27, art. 1 In veel gezinnen kunnen wij ook een vermogen tot schenkend en teder dienstbetoon constateren ten opzichte van moeilijke en zelfs ondankbare kinderen. Dit maakt van deze ouders een teken van de vrije en belangeloze liefde van Jezus. Dit alles wordt een uitnodiging aan alle ongehuwde personen hun toewijding aan het Rijk met grotere edelmoedigheid en bereidheid te beleven. Heden ten dage heeft de secularisatie de waarde van een verbintenis voor het leven verduisterd en de rijkdom van de huwelijkse toewijding gebagatelliseerd, waardoor

"het nodig is de positieve aspecten van de echtelijke liefde te verdiepen." Pauselijke Raad voor het Gezin, Gezin, familie en "De facto verbintenissen" (26 juli 2000), 40

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam