• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De maagdelijkheid is een vorm van liefde. Als teken herinnert zij ons aan de zorg voor het Rijk, de noodzaak zich onvoorwaardelijk te wijden aan de dienst van de evangelisatie Vgl. 1 Kor. 7, 32 en zij is een weerspiegeling van de volheid van de hemel, waar “er geen sprake meer is van huwen of ten huwelijk gegeven worden” (Mt. 22, 30). De heilige Paulus beval haar aan, omdat hij wachtte op een op handen zijnde terugkeer van Jezus en wilde dat allen zich alleen maar concentreerden op de evangelisatie: “De tijd is kort geworden” (1 Kor. 7, 29). Toch bleef het duidelijk dat het een persoonlijke mening en een wens van hem was Vgl. 1 Kor. 7, 6-8 en niet een vraag van Christus: “Ik heb geen gebod van de Heer” (1 Kor. 7, 25). Tegelijkertijd erkende hij de waarde van de verschillende roepingen: “Ieder heeft nu eenmaal van God zijn eigen gave ontvangen, de een deze, de ander die” (1 Kor. 7, 7). In deze zin heeft de heilige Johannes Paulus II gezegd dat de Bijbelteksten. Zich bezinnend hierop zegt de H. Johannes Paulus II dat de Bijbelse tekst

"geen reden (is) om de ‘minderwaardigheid’ van het huwelijk te steunen, noch de ‘superioriteit’ van de maagdelijkheid of het celibaat" H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, 78e catechese in de reeks: Theologie van het Lichaam, Over het Rijk der hemelen (14 apr 1982), 2,

gebaseerd op de seksuele onthouding. In plaats van in elk opzichte te spreken over de superioriteit van de maagdelijkheid is het passender te laten zien dat de verschillende levensstaten complementair zijn, zodat de een volmaakter kan vanwege een bepaald aspect en de ander dit kan zijn vanuit een ander standpunt gezien. Alexander van Hales stelde bijvoorbeeld dat het huwelijk in zekere zin beschouwd kan worden als superieur aan de andere sacramenten: het symboliseert iets zo groots als “de eenheid van Christus met de Kerk of de eenheid van de goddelijke natuur met de menselijke”. Alexander van Hales, Glossa in quattuor libros sententaiarum Petri Lombardi. IV, XXVI, 2 (Quaracchi 1957, 446).

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / summacatholica.blogspot.nl / SRKK
Werkvert.: Dr. Jörgen Vijgen;
© 2016 'Theologie van het Lichaam' en 'De kracht van het gezin': Betsaida, 's-Hertogenbosch 2016;
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam