• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is belangrijk om duidelijk te zijn in de afwijzing van iedere vorm van seksuele onderwerping. Daarom is het opportuun iedere oneigenlijke interpretatie te vermijden van de tekst van de Brief aan de Efeziërs, waar wordt gevraagd dat (Ef. 5, 22).

De heilige Paulus drukt zich hier uit in culturele categorieën die eigen zijn aan die tijd, maar wij moeten een dergelijk culturele inkleding niet tot de onze maken, maar de boodschap die ten grondslag ligt aan het geheel van de perikoop. Laten wij de wijze uitleg van de heilige Johannes Paulus II hernemen:

"Liefde sluit elke vorm van onderwerping uit, waarbij de vrouw een dienares of een slavin van haar echtgenoot zou kunnen worden, een voorwerp van eenzijdige overheersing. [...] De gemeenschap of eenheid die zij op grond van het huwelijk moeten vormen, wordt verwezenlijkt door een wederzijdse gave, die ook een wederzijdse onderwerping is.”" H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Theologie van het Lichaam, catechese 89, De echtgenoten: “Wederzijds onderdanig uit ontzag voor Christus” (11 aug 1982), 4

Daarom wordt er ook gezegd dat “de mannen hun vrouwen moeten liefhebben, zoals ze hun eigen lichaam liefhebben” (Ef. 5, 28). In werkelijkheid nodigt de Bijbeltekst ertoe uit het gemakkelijke individualisme te overwinnen om gericht op de ander te leven: “Weest elkander onderdanig” (Ef. 5, 21). Onder echtgenoten krijgt deze “onderwerping” een bijzondere betekenis en wordt verstaan als een vrijwillig gekozen elkaar toebehoren, met een geheel aan eigenschappen van trouw, respect en zorg. De seksualiteit staat op een daarvan niet te scheiden wijze ten dienste van deze huwelijkse vriendschap, omdat zij erop gericht is dat de ander leeft in volheid.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam