• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een emotie voelen is niet iets dat op zich moreel goed of slecht is. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 24, a. 1 Verlangen of afwijzing beginnen te voelen is niet zondig of verwerpelijk. Wat goed of kwaad is, is de daad die iemand, gedreven of begeleid door een hartstocht, stelt. Maar als de gevoelens worden gevoed en gezocht en wij op grond hiervan slechte daden stellen, dan is het kwaad gelegen in de beslissing ze te voeden en in de slechte daden die eruit voortkomen. In dezelfde lijn is iemand aardig vinden op zich niet goed. Als ik bij dat aardig vinden ervoor zorg dat die persoon mijn slaaf wordt, dan zal het gevoel ten dienste staan van mijn egoïsme. Geloven dat wij goed zijn, alleen maar omdat “wij gevoelens ervaren” is een verschrikkelijke vergissing. Er zijn mensen die zich tot een grote liefde in staat voelen, alleen maar omdat zij een grote behoefte aan genegenheid hebben, maar zij zijn niet in staat te vechten voor het geluk van de ander en leven opgesloten in eigen verlangens. In dit geval leiden de gevoelens af van de grote waarden en verbergen zij een egocentrisme dat het onmogelijk maakt een gezond en gelukkig gezinsleven te onderhouden.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam