• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sommige fantasieën over een idyllische en volmaakte liefde doen geen goed; zo wordt de liefde beroofd van iedere prikkel om te groeien. Een hemels idee van de aardse liefde vergeet dat het beste is wat nog niet is bereikt, de wijn die mettertijd is gerijpt. Zoals de bisschoppen van Chili in herinnering hebben gebracht,

“bestaan de volmaakte gezinnen die de bedrieglijke en op consumentisme gerichte publiciteit ons voorhoudt, niet. Hierin gaan de jaren niet voorbij, bestaan er geen ziekte, verdriet, dood [...] De op consumentisme gerichte publiciteit laat een illusie zien die niets heeft te maken met de werkelijkheid die de vaders en de moeders van een gezin onder ogen moeten zien. ”Chili, La vida y la familia: regalos de Dios para cada uno de nosotros (21 juli 2014)

Het is gezonder de beperkingen, uitdagingen en onvolmaaktheden reëel te aanvaarden en gehoor te geven aan de oproep samen te groeien, de liefde te doen rijpen en de hechtheid van de verbintenis te onderhouden, wat er ook gebeurt.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam