• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit alles verwezenlijkt zich op een weg van voortdurende groei. Deze zo bijzondere vorm van liefde, die het huwelijk is, is geroepen tot voortdurende rijping, omdat hierop altijd moet worden toegepast wat de heilige Thomas zei over de liefde:

"De liefde heeft op grond van haar natuur geen beperking in groei, omdat zij deelname is aan de oneindige liefde, die de Heilige Geest is [...] Evenmin kan men hieraan van de kant van het subject een grens stellen, omdat met het groeien van de liefde ook het vermogen tot een verdere toename steeds meer groeit." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 24, a. 7

De heilige Paulus gaf de volgende krachtige aansporing: “U moge de Heer overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen” (1 Tess. 3, 12)); en hij voegt eraan toe: “Over de broederliefde [...] sporen wij u alleen aan, broeders, dit nog veel meer te doen” (1 Tess. 4, 9-10).

Nog veel meer! De huwelijksliefde bewaakt men vóór alles niet door te spreken over de onontbindbaarheid als over een verplichting of door een leer te herhalen, maar door haar te versterken dankzij een gestage groei door de impuls van de genade. De liefde die niet groeit, begint risico’s te lopen en wij kunnen alleen maar groeien door aan de goddelijke genade te beantwoorden door middel van daden van liefde, met talrijkere, intensere, edelmoedigere, liefdevollere en vreugdevollere daden van genegenheid. Man en vrouw

“beleven in steeds groeiende volheid hun eenheid” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48

De gave van de goddelijke liefde die zich uitstort over de echtgenoten, is tegelijkertijd een oproep tot een voortdurende ontwikkeling van dit geschenk van de genade.

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam