• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het huwelijk is het goed zorg te dragen voor de vreugde van de liefde. Wanneer het zoeken naar genot obsessief is, sluit het ons op binnen één gebied en maakt dit het niet mogelijk andere soorten van voldoening te vinden. De vreugde verbreedt daarentegen het vermogen om te genieten en maakt het mogelijk plezier te vinden in verschillende zaken, ook in de fases van het leven waarin het genot uitdooft. Daarom zei de heilige Thomas van Aquino dat het woord “vreugde” wordt gebruikt om te verwijzen naar de verwijding van het hart. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 31 art. 3, ad 3 De huwelijksvreugde, die men ook te midden van verdriet kan beleven, houdt in dat men aanvaardt dat het huwelijk een noodzakelijke combinatie is van vreugde en inspanning, spanning en rust, lijden en bevrijding, voldoening en zoeken, ongemak en genot, steeds op de weg van de vriendschap, die de echtgenoten ertoe brengt voor elkaar te zorgen:

“man en vrouw geven elkaar {...} hulp en dienstbetoon”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam