• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een mensenpaar dat bemint en het leven voortbrengt, is het ware, levende “beeld” (niet dat van steen of goud, dat de decaloog verbiedt), in staat om God de Schepper en Heiland zichtbaar te maken. Daarom wordt de vruchtbare liefde het symbool van de realiteiten van God. Vgl. Gen. 1, 28 Vgl. Gen. 9, 7 Vgl. Gen. 17, 2-5.16 Vgl. Gen. 28, 3 Vgl. Gen. 35, 11 Vgl. Gen. 48, 3-4 Hieraan is het te danken dat het verhaal van het boek Genesis volgens de zogenaamde “priesterlijke traditie” wordt doorkruist door verschillende geslachtslijsten Vgl. Gen. 5 : het vermogen van het menselijk paar tot voortplanting is immers de weg waarlangs zich de heilsgeschiedenis ontwikkelt. In dit licht wordt de vruchtbare relatie tussen het paar een beeld om het mysterie van God te ontdekken en te beschrijven, vooral in de christelijke visie op de Drie-eenheid, die in God de Vader, de Zoon en de Geest van liefde beschouwt. De drie-ene God is gemeenschap van liefde en het gezin is de levende weerspiegeling hiervan. De woorden van de heilige Johannes Paulus II werpen voor ons een licht hierop:

““Onze God is in zijn diepste mysterie geen eenzaamheid is, maar een gezin, daar Hij in zijn wezen vaderschap, zoonschap en het wezen van het gezin heeft, dat liefde is”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Seminario Palafoxiano van Puebla de Los Angeles (Mexico), Tijdens de H. Mis (28 jan 1979), 2

Het gezin is dus niet iets dat vreemd is aan het goddelijk wezen zelf. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Seminario Palafoxiano van Puebla de Los Angeles (Mexico), Tijdens de H. Mis (28 jan 1979), 2 Voor dit trinitair aspect van het paar presenteert de Paulijnse theologie een nieuw beeld, wanneer de Apostel het in verband brengt met het “mysterie” van de eenheid tussen Christus en de Kerk. Vgl. Ef. 5, 21-33

Document

Naam: AMORIS LAETITIA
Over vreugde van de liefde
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. H.G.M. Kretzers; Redactie: dr. L.J.M. Hendriks, drs. W. van den Dool Eindredactie: SRKK, Utrecht
Trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 7 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam