• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Genesis 2, 23-25 veroorlooft ons de gevolgtrekking te maken dat de vrouw, die in het scheppingsmysterie aan de man 'gegeven' is door de Schepper, dank zij de oorspronkelijke onschuld door hem 'verwelkomd', ja, als gave aanvaard wordt. De bijbeltekst is op dit punt heel klaar en duidelijk. Tegelijkertijd worden de aanvaarding van de vrouw door de man en de manier waarop hij haar verwelkomt haast een eerste schenking, zodat de vrouw door zich te geven (vanaf het eerste moment waarop zij in het scheppingsmysterie door de Schepper aan de man 'gegeven' wordt) 'zichzelf ontdekt', dank zij het feit dat zij aanvaard en verwelkomd is en dank zij tevens de manier waarop zij door de man ontvangen is.

Zij vindt zichzelf dus juist in het feit dat zij zich geeft 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 24. in de 'oprechte gave van zichzelf' wanneer zij aanvaard wordt zoals de Schepper haar heeft gewild, namelijk 'om zichzelf', in haar mens-zijn en vrouw-zijn. Wanneer in die aanvaarding heel de waardigheid verzekerd blijkt van de gave, via de aanbieding van wat zij in heel de waarheid van haar mens-zijn is, in heel de werkelijkheid van haar lichaam en sekse, van haar vrouw-zijn, dan bereikt zij de intieme diepte van haar persoon en raakt zij in het volle bezit van zichzelf.

Voegen we hieraan toe, dat dit vinden van zichzelf in de zelfgave de bron wordt van een nieuwe gave van zichzelf die groeit krachtens de innerlijke bereidheid tot uitwisseling van de gave en in de mate dat deze een identieke en zelfs nog sterkere aanvaarding en verwelkoming ondervindt als vrucht van een steeds intenser besef van de gave op zich.

Document

Naam: HET GEVEN VAN HET LICHAAM VORMT EEN AUTHENTIEKE GEMEENSCHAP
Theologie van het Lichaam,
Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw,
catechese over het Boek Genesis
nr. 17
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 februari 1980
Copyrights: © 1981, "Naar Gods beeld, man en vrouw", uitg. Nieuwe Stad, Antwerpen
Aanvullende vertalingen: Stg. InterKerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam