• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"De opdracht om het Woord Gods te verkondigen is de plicht van alle leerlingen van Jezus Christus, als een gevolg van hun Doopsel". Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 94 Maar opdat Christenen zich vastberaden zouden engageren in de evangelisatie, moeten zij, zowel op het individueel vlak als in gemeenschap, echt geloven dat "Gods Woord de heilbrengende waarheid is die elke mens telkens opnieuw weer nodig heeft". Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 95 Als die geloofsovertuiging niet diep in ons leven is geworteld, dan kunnen we de passie en de schoonheid van de verkondiging ervan niet aanvoelen.

In werkelijkheid zou elke Christen de innerlijke drang moeten voelen om mee te werken aan de uitbouw van het Rijk Gods. In de Kerk staat alles in dienst van de evangelisatie: alle gebieden waarop ze werkzaam is, elke persoon in elke functie waartoe hij of zij geroepen is. Iedereen moet zich engageren in de missio ad gentes: bisschoppen, priesters, kloosterlingen, leken. "Niemand die in Christus gelooft kan die verantwoordelijkheid afwijzen, want die vloeit voort uit het sacramenteel behoren tot het Lichaam van Christus". Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 94

Er moet dus sterk op gelet worden dat alle sectoren van de pastoraal, van de catechese, van de dienst aan de medemens, in het teken staan van de missionaire zending: Kerk is missie. 

Document

Naam: KERK IS MISSIE
Tot de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Missiewerken - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen - Pro Fide et Ecclesia
Alineaverdeling en -nummering:redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam