• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De priesters zijn uw eerste medewerkers in het ambt en ik weet dat u waardering opbrengt voor hun pastoraal werk en voor hun beschikbaarheid in dienst van hun broeders. Zij zijn vaak zeer gehecht aan een pastoraal van nabijheid die van hen als het ware de vaders van hun gemeenschap maakt, die erom bekommerd zijn de gezinnen te kunnen bezoeken, hun moeilijkheden en hun hoop te delen en hen te steunen in hun dagelijks leven. Verzeker hen van de grote erkentelijkheid van de Paus voor het mooie getuigenis van hun pastorale naastenliefde. Moedig hen aan om hun eigen vorming voort te zetten door de studie van het Woord Gods en door het beschouwen van de mysteries van het geloof, waarbij ze de mid­ delen moeten kunnen gebruiken die het Leergezag van de universele Kerk ter beschikking van allen heeft gesteld, met name de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
. Door passende vergaderingen voor permanente vorming moet u hen helpen om de huidige wereld beter te kennen, een wereld die wordt gekenmerkt door steeds talrijker en permanente uitwisselingen, zodat zij beter de moeilijkheden en verwachtingen van die wereld begrijpen en opdat ze de nieuwe middelen zouden vinden om aan die wereld de boodschap van Christus te brengen. Door hun sacramenteel ambt, gericht op de Eucharistie die de Kerk doet leven, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 21 maar ook door een leven van persoonlijk gebed op het ritme van de getijden die het gebed van de Kerk vormen en gevoed door de ontmoetingen binnen het pastorale ambt, moeten zij, naar het voorbeeld van Christus, bij God de bemiddelaars zijn van de hele gemeenschap! Samen met u wens ik dat alle priesters waardige en sobere levensomstandigheden zouden kennen en dat zij zoveel mogelijk zouden kunnen genieten van dezelfde bescherming en bijstand op het sociale vlak, ondanks de verschillen in rijkdom in uw bisdommen, verschillen die u zoveel mogelijk zou moeten compenseren door broederlijk te delen. 

Document

Naam: TOT DE BISSCHOPPEN VAN DE KOPTISCHE KERK VAN DE VERGADERING VAN DE KATHOLIEKE HIëRARCHIE VAN EGYPTE B.G.V. HUN BEZOEK "AD LIMINA APOSTOLORUM"
Castel Gandolfo
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 mei 2003
Copyrights: © 2003, Positief, uitg. Thomas More Genootschap, Vlaanderen / Pro Fide et Ecclesia, p. 362-367
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam