• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat H. Schmoll ons over de persoon en zijn waarde zegt, is volkomen juist; het is hoogst actueel dat vandaag de dag te onderstrepen. Alleen heeft het niets te maken met de rechtvaardigingsleer. Het gaat hier om de in het scheppingsgeloof aanwezige metafysica van de mens, de zijnsmatige fundering van zijn waarde, die onafhankelijk is van geloof en ongeloof, van belijdenis en staat, omdat zij eenvoudig van de Schepper komt en de mens vóór al zijn daden en prestaties kenmerkt. Wat de erkenning van de gemeenschappelijke waarde van de mens betreft, kan er überhaupt geen onderscheid bestaan tussen de belijdenissen, en ook met niet­ Christenen is daarover in grote mate overeenstemming te bereiken. Paus Johannes Paulus II heeft in zijn encyclieken H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
deze op de schepping steunende fundering van het christelijk geloof, die ons met de wijde ruimte van de "juiste rede" verbindt, steeds weer onderstreept.

Document

Naam: DE CONSENSUS OVER DE RECHTVAARDIGINGSLEER
Soort: Joseph Kardinaal Ratzinger
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 4 november 1999
Copyrights: © 2000, International Katholiek Tijdschrift 'Communio', jrg. 25, nr. 6, p. 433-448
Vert. uit het Duits: P. Gilis; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam