• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kunst voor het mysterie van het vleesgeworden Woord

De wet van het Oude Testament verbiedt expliciet om de onzichtbare en onuitsprekelijke God te verbeelden door "een gehouwen of gegoten beeld" te maken (Deut. 27, 15), omdat God elke materiële voorstelling overstijgt: "Ik ben die er is" (Ex. 3, 14). In het mysterie van de menswording is de Zoon van God in persoon zichtbaar geworden: "Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw" (Gal. 4, 4). God is mens geworden in Jezus Christus, die zo "het centrale uitgangspunt blijft, wil men het raadsel van het menselijk bestaan, van de geschapen wereld en van God zelf kunnen begrijpen". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 80

Deze eerste epifanie van het 'mysterie Gods' is op het niveau dus van de artistieke schepping zowel aanmoediging als uitdaging voor de christenen. Hier vandaan is een bloei van schoonheid opgewekt die uit het mysterie van de menswording haar voeding heeft gekregen. Door mens te worden heeft de Zoon van God in de geschiedenis van de mensheid alle evangelische rijkdom van de waarheid en van het goede binnengebracht en heeft daarmee aan de schoonheid een nieuwe dimensie gegeven: de evangelische boodschap is er tot aan de rand mee gevuld.

De heilige Schrift is zo een soort "immens woordenboek" (P. Claudel) en "iconografische atlas" (M. Chagall) geworden waaruit de christelijke cultuur en christelijke kunst hebben geput. Hetzelfde Oude Testament, dat is geïnterpreteerd in het licht van het Nieuwe Testament, heeft aan onuitputtelijke kunststromingen zijn inspiratie laten zien. Vanaf de verhalen van de schepping, van de zonde, van de zondvloed, van de cyclus van de aartsvaders, van de gebeurtenissen van de uittocht, tot aan vele andere episodes en personages van de heilsgeschiedenis, heeft de Bijbelse tekst de verbeelding gewekt van schilders, dichters, musici, toneelschrijvers en filmproducenten. Een figuur als Job, om maar een voorbeeld te noemen, met zijn brandende en steeds actuele problematiek van het lijden, blijft zowel de filosofische, literaire als artistieke belangstelling wekken. En wat dan te zeggen van het Nieuwe Testament? Van de Geboorte tot Golgotha, van de Verheerlijking van Christus tot de Verrijzenis, van de wonderen tot de onderwijzingen van Christus, tot de gebeurtenissen die in de Handelingen van de Apostelen worden verteld of door de Apokalyps in eschatologische sleutel worden voorzien, is talloze keren het Bijbelse woord beeld, muziek en poëzie geworden door in de taal van de kunst het mysterie van het "vleesgeworden Woord" op te roepen.

In de geschiedenis van de cultuur vormt dit alles een ruim hoofdstuk aan geloof en aan schoonheid. Vooral de gelovigen hebben door ervaring van gebed en van leven hiervan profijt gehad. Voor velen van hen vertegenwoordigden de figuratieve uitdrukkingen van de bijbel zelfs een concrete catechetische modus. H. Paus Gregorius de Grote, Epistolae. IX,209, in: CCL,140A,1714; Dit pedagogisch principe kreeg een gezaghebbende formulering door de heilige Gregorius de Grote in een brief uit 599 aan Serenus, de bisschop van Marseille: "De schilderkunst wordt in de kerken gebruikt omdat de analfabeten, tenminste als ze naar de muren kijken, lezen wat ze op de codices niet kunnen ontcijferen" Maar voor iedereen, gelovig of niet, blijven de kunstwerken die hun inspiratie vinden in de schrift een reflectie van het onpeilbaar mysterie dat de wereld omhult en bewoont.

Document

Naam: HOEVELEN ZOEKEN MET HARTSTOCHTELIJKE TOEWIJDING NAAR NIEUWE ‘EPIFANIëN / VERSCHIJNINGEN’ VAN SCHOONHEID OM ZE MET HUN ARTISTIEKE SCHEPPING AAN DE WERELD ALS GESCHENK TE GEVEN
Brief aan de kunstenaars
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 april 1999
Copyrights: © 1999, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam