• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In mijn apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
heb ik in het licht van de goddelijke oorsprong van het gezin eraan herinnerd, dat zijn wezen en taken worden bepaald door de liefde: 'gesticht als intieme gemeenschap van leven en liefde ... ontvangt het gezin de zending de liefde te bewaren, te openbaren en mede te delen ... Alle leden van het gezin, ieder volgens eigen gaven, hebben de genade en de verantwoordelijkheid om dag na dag de omgang van de personen met elkaar op te bouwen en om van het gezin een 'school van meer volmaakte en rijkere menselijkheid' te maken'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 17.21  

Dit staat ons toe de mogelijkheden te vermoeden welke door het gezin aan de bejaarden worden geboden zowel door de trouwe steun welke zij er terecht van verwachten als voor hun mogelijke inbreng voor zijn leven en zending. Het is wel waar, dat de voorwaarden om bejaarden in het gezin van hun kinderen of van andere verwanten op te nemen niet altijd bestaan en dat deze opneming soms zelfs onmogelijk blijkt. Dan moet een andere oplossing worden overwogen op voorwaarde dat door de kinderen of andere leden van het gezin geregelde en hartelijke banden worden onderhouden met hem of haar die een bejaardenhuis heeft moeten betrekken. Dit gezegd zijnde, is het heel zeker, dat de bejaarden, wanneer zij te midden van de hunnen blijven, hen met de altijd vereiste gepastheid en bescheidenheid kunnen doen profiteren van de genegenheid en wijsheid, het begrip en de inschikkelijkheid, de raad en de steun, het geloof en het gebed, welke meestal de charisma's van de levensavond zijn. Door zich zo te gedragen, dragen zij eveneens bij om vooral door hun voorbeeld gedragingen in ere te houden die vandaag dikwijls gedevalueerd zijn, zoals het luisteren, het wegcijferen van zichzelf, de gemoedsrust, het belangeloze geven, de innerlijkheid, de bescheiden en uitstralende vreugde ... Ook zou nog benadrukt moeten worden, dat de gewoonlijke of toevallige aanwezigheid van bejaarden te midden van de hunnen dikwijls een kostbare factor is tot ontmoeting en begrip tussen de generaties die noodzakelijk verschillend zijn en elkaar aanvullen. Zo kan dit nauwer toehalen van het gezinsleven welke ik voor de geest heb geroepen, en overeenkomstig de mogelijke wijzigingen, een bron van evenwicht en spiritualiteit zijn voor deze fundamentele cel van heel de samenleving, en welke de meest uitgesproken naam in alle talen van de wereld draagt: 'de familie'. 

Document

Naam: DE GEVORDERDE LEEFTIJD VERPLICHT ALS NATUURLIJKE LEVENSFASE VOOR DE SAMENLEVING
Aan de voorzitter van de Wereldassemblee van de Verenigde Naties over de problemen van het ouder worden van de bevolking, welke in Wenen, Oostenrijk, werd gehouden
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 juli 1982
Copyrights: © 1982, Teksten uit de R.K. Kerk (5), uitg. De Horstink, Amersfoort
Vert.: Archief van de Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam