• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men zegt nooit genoeg dat het priesterschap onmisbaar is voor de Kerk, ook in het belang van de leken. De priesters zijn een gave van God voor de wereld. De priesters kunnen hun functies niet aan de leken delegeren voor wat hun eigen zending betreft. Dierbare broeders in het bisschopsambt, ik nodig u uit bezorgd te blijven en uw priesters te helpen leven in een intieme band met Christus. Hun geestelijk leven is het fundament van hun apostolisch leven. Maan ze met zachtheid aan tot dagelijks gebed en de waardige viering van de sacramenten, vooral de Eucharistie en de verzoening, zoals Franciscus van Sales voor zijn priesters deed. Elke priester moet zich gelukkig kunnen voelen in het dienen van de Kerk. Houd niet op, in het spoor van de pastoor van Ars, een zoon van uw land en patroonheilige van alle pastoors ter wereld, te zeggen dat een mens niets groter kan doen dan het geven van het lichaam en het bloed van Christus aan de gelovigen en de zonden te vergeven. Schenk aandacht aan hun menselijke, intellectuele en geestelijke vorming en aan hun bestaansmiddelen. Probeer, ondanks de last van uw zware taak, hen regelmatig te ontmoeten en zorg er voor dat u hen als broeders en vrienden ontvangt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 16 De priesters hebben nood aan uw genegenheid, aanmoediging en bezorgdheid. Wees hen nabij en heb een bijzondere aandacht voor hen die in moeilijkheden verkeren, ziek zijn of bejaard. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 16 Vergeet niet wat ze zijn, zoals Vaticaan II zegt met een prachtige uitdrukking van de heilige Ignatius van Antiochië H. Ignatius van AntiochiĆ«
Epistula ad Magnesios
Brief aan de Magnesiƫrs ()
, “de geestelijke kroon van de bisschop”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41

Document

Naam: DE SMAAK VOOR GOD
Tot de Bisschoppen van Frankrijk - Aula H. Bernadette, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / nl.lourdes-france.org
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam