• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

U bent terecht overtuigd dat de catechese, om de smaak voor God en het begrijpen van de zin van het leven bij elke gedoopte te laten groeien, van fundamenteel belang is. De twee belangrijkste instrumenten waarover u beschikt, de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
en de Catechismus van de bisschoppen van Frankrijk, zijn kostbare troeven. Zij brengen van het katholieke geloof een harmonieuze synthese en laten toe dat het Evangelie wordt verkondigd in echte trouw aan zijn rijkdom. De catechese is niet allereerst een zaak van methode maar van inhoud, zoals het de naam zelf zegt: het gaat om het samenvattend begrijpen (kat-echein) van het geheel van de christelijke openbaring, waardoor men met het hart en met het verstand het Woord kan begrijpen van degene die voor ons zijn leven heeft gegeven. Op die manier laat de catechese in het hart van elke mens de unieke oproep horen, welke telkens weer wordt vernieuwd: “Volg mij” (Mt. 9, 9). Een zorgvuldige voorbereiding van de catechisten zal de integrale overdracht van het geloof mogelijk maken, naar het voorbeeld van de heilige Paulus, de grootste catechist van alle tijden, naar wie we met een bijzondere bewondering opzien in dit tweede millennium van zijn geboorte. In volle apostolische zorg vermaande hij: “Er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen” (2 Tim. 4, 3-4). Bewust van het grote realisme in zijn voorspellingen, spant u zich in om nederig en volhardend deze aanbevelingen te beantwoorden: “Verkondig het woord, dring te pas en te onpas aan…met al het geduld dat het onderricht vereist” (2 Tim. 4, 2).

Document

Naam: DE SMAAK VOOR GOD
Tot de Bisschoppen van Frankrijk - Aula H. Bernadette, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / nl.lourdes-france.org
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam