• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk – Eén, heilig, katholiek en apostolisch – liet ons door het doopsel geboren worden. Zij riep ons tot haar dienst. U hebt haar uw leven gegeven, eerst als diakens en priesters, daarna als bisschoppen. Ik wil ten volle mijn waardering uitdrukken voor de gave van uw persoon: ondanks de omvang van uw taak, die de eer ervan niet vermindert welke er mee gepaard gaat – honor, onus! – werkt u in trouw en nederigheid aan de drievoudige taak uit die de uwe is: onderrichten, besturen, heiligen, volgens de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 25-28 en het decreet 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
. Als opvolgers van de apostelen vertegenwoordigt u Christus aan het hoofd van het bisdom dat u is toevertrouwd, en u spant zich in om het portret te realiseren dat Paulus heeft getekend. U moet onophoudelijk op deze weg groeien, om steeds meer “gastvrij, deugdzaam, bezonnen, rechtvaardig, vroom, ingetogen te zijn en zich houdend aan het betrouwbare woord van het onderricht” (Tit. 1, 8-9). Het christelijke volk moet u met genegenheid en respect benaderen. De christelijke traditie heeft van bij het begin hier op aangedrongen: “Al wie met God en Jezus Christus verbonden is, is ook met de bisschop verbonden”, zei Ignatius van Antiochië. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Christenen van Philadelphia, Epistula ad Philadelfiesi. 3, 2 Hij voegde er nog aan toe: “Degene die door de meester van het huis werd gezonden om het huis te beheren, moet worden ontvangen als degene die hem zond”. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. 6, 1 Uw opdracht, vooral de geestelijke, ligt in het scheppen van de nodige voorwaarden opdat de gelovigen “door Jezus Christus met één stem een hymne voor de Vader kunnen zingenH. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. 4, 2 en zo van hun leven een gave aan God kunnen maken.

Document

Naam: DE SMAAK VOOR GOD
Tot de Bisschoppen van Frankrijk - Aula H. Bernadette, Lourdes
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 14 september 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana / nl.lourdes-france.org
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam