• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hij was bij uitstek de Paus van de vrede, van de rechten van de mens, van de geordende en broederlijke samenleving der volken en der maatschappelijke klassen. Zijn opvolger Paus Joannes XXIII heeft hiervan getuigd door aan de geschriften van Pius XII de kern te ontlenen van de leer die zijn twee encyclieken H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Mater et Magistra
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
(15 mei 1961)
en H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Pacem in Terris
Vrede op aarde
(11 april 1963)
zo beroemd heeft gemaakt.

Hij was ook een vriend van onze tijd; hij was het die de dialoog met alle vormen van het moderne leven systematisch op gang heeft gebracht, daarbij de oplossing der problemen zoekend in de leer van de goedheid en de waarheid van het Evangelie.

Document

Naam: ONTHULLING VAN HET MONUMENT TER NAGEDACHTENIS VAN PAUS PIUS XII
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 12 maart 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief 19e jrg nr 17 p.466-468
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam