• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het zal verder goed zijn, deze zelfde beginselen ook op aanverwante vakken, op de geschiedenis vooral, toe te passen. Daar zijn er immers velen, helaas, die, en wel met grote inspanning, de gedenkstukken der oudheid, de zeden en instellingen van de volken en andere dergelijke getuigenissen navorsen en aan het licht brengen, doch meermalen met de bedoeling, om in de gewijde Boeken smetten van dwaling te ontdekken en zodoende het gezag van die Boeken van alle kanten te verzwakken en aan het wankelen te brengen. Sommigen doen dit uit meer dan vijandige gezindheid en zonder de behoorlijke onpartijdigheid van oordeel. Want terwijl zij aan profane boeken en documenten uit het verre verleden zulk een volledig geloof hechten, als of er bij deze zelfs geen vermoeden van enige dwaling mogelijk was, weigeren zij aan de heilige Schrift ook maar een gelijk vertrouwen, en dat alleen om een vermeende schijn van dwaling en zonder ernstig onderzoek.

Document

Naam: PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 18 november 1893
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam