• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Evenwel, de volledige en volkomen doeltreffende strijd voor de heiligheid van de Bijbelboeken - met behulp van alle meer belangrijke middelen - is een onderneming te groot om ze billijkerwijze alleen van de bekwame ijver van de exegeten en theologen te kunnen verwachten. Hiertoe is de verenigde krachtsinspanning gewenst ook van die katholieken, die op het gebied van andere wetenschappen een gezagvolle naam hebben weten te verwerven. Nu ontbreekt het de katholieke Kerk Goddank tegenwoordig niet aan het eervolle bezit van zulke talenten, evenmin als ooit vroeger. Moge het nog meer toenemen tot steun voor het geloof. Het is immers naar onze mening een eerste eis, dat de waarheid verdedigers vinde in groter getal en van groter kracht dan de tegenstanders die zij ontmoet, en niets is een machtiger middel om het gewone volk te stemmen tot het aanvaarden van de waarheid, dan de vrijmoedige belijdenis van die waarheid door geleerden, die op een of ander veelgeroemd gebied van wetenschap uitmunten. Ja, zelfs de antipathie van onze bestrijders zal gemakkelijk verdwijnen, of althans, zij zullen niet meer zo brutaal het geloof als een vijand van de wetenschap durven voorstellen, als zij zien, dat mannen met een beroemde wetenschappelijke naam vol hoogachting en eerbied zijn voor het geloof.

Document

Naam: PROVIDENTISSIMUS DEUS
Over de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 18 november 1893
Copyrights: © 1942, Ecclesia Docens 0143, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam