• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN ONS LEVEN IS ALLES GAVE, ALLES IS BARMHARTIGHEID
Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goeie dag en zalige feestdag!

Vandaag laat het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen ons stilstaan bij Maria die door een uniek voorrecht vanaf het ogenblik van haar ontvangenis werd gevrijwaard van de erfzonde. Ofschoon zij leefde in een wereld getekend door de zonde, werd zij er niet door geraakt: Maria is onze zus in het lijden maar niet in het kwaad en de zonde. Integendeel, in haar werd het kwaad verslagen nog voor het haar kon beroeren, omdat God haar vervuld heeft van genade. Vgl. Lc. 1, 28 Onbevlekte Ontvangenis betekent dat Maria de eerste, door de barmhartigheid van de Vader, geredde was, eersteling van het heil dat God, door Christus, aan elke man en vrouw wil schenken. Daarom is de Onbevlekte de sublieme icoon geworden van de goddelijke barmhartigheid die de zonde overwonnen heeft. Zo willen wij, bij het begin van het Jubeljaar van de Barmhartigheid, met vertrouwvolle liefde naar deze icoon kijken, haar schouwen in heel haar heerlijkheid en haar geloof van navolgen.

We worden uitgenodigd in de onbevlekte ontvangenis van Maria de morgen te herkennen van de nieuwe wereld, veranderd door het heilswerk van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. De morgen van de nieuwe schepping, verwezenlijkt door de goddelijke barmhartigheid. Daarom werd de Maagd Maria, nooit door de zonde besmet en altijd vervuld van God, moeder van een nieuwe mensheid. Moeder van de herschapen wereld.

Dit feest vieren brengt twee dingen mee. Ten eerste: God en zijn barmhartige genade volledig opnemen in ons leven. Ten tweede: op onze beurt bewerkers worden van barmhartigheid door middel van een evangelische weg. Het feest van de Onbevlekte wordt daardoor het feest van ons allen als wij, door ons dagelijks "ja" er in slagen ons egoïsme te overwinnen en het leven van onze broeders blijer te maken, hen hoop te geven, tranen te wissen door wat vreugde te schenken. In navolging van Maria zijn we geroepen om dragers van Christus te worden en getuigen van zijn liefde door op de eerste plaats oog te hebben voor wie in de ogen van Jezus de bevoorrechten zijn. Zij werden door Hem zelf aangeduid: "Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht" (Mt. 25, 35-36).

Vandaag heeft het feest van de Onbevlekte Ontvangenis voor ons een eigen boodschap: het herinnert er ons aan dat in ons leven alles gave is, alles is barmhartigheid. De Heilige Maagd, eerste van de verlosten, model van de Kerk, heilige en onbevlekte bruid, geliefd door de Heer, moge ons helpen steeds meer de goddelijke barmhartigheid te ontdekken als onderscheidingsteken van de christen. Een echte christen kan men zich niet voorstellen tenzij als barmhartig, zoals men God niet kan verstaan zonder zijn barmhartigheid. Het samenvattende woord van het Evangelie is: barmhartigheid. Het is de fundamentele trek op het gelaat van Christus, het gelaat dat we ontmoeten in de verschillende momenten van zijn bestaan: wanneer Hij naar allen toe gaat, wanneer Hij de zieken geneest, wanneer Hij aan tafel gaat met de zondaars en vooral wanneer Hij, aan het kruis genageld, vergiffenis schenkt; daar zien we het gelaat van de goddelijke barmhartigheid. Wij vrezen niet: laten we ons omhelzen door de barmhartigheid van God die ons verwacht en alles vergeeft. Niets is zoeter dan zijn barmhartigheid. Laten we ons strelen door God: de Heer is zo goed, en Hij vergeeft alles.

Moge door de bemiddeling van Maria, de Onbevlekte, de barmhartigheid ons hart vervullen en heel ons leven veranderen.

Document

Naam: IN ONS LEVEN IS ALLES GAVE, ALLES IS BARMHARTIGHEID
Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 december 2015
Copyrights: © 2015, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam