• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Niemand verwondere zich echter, dat nog niet alle 24 moeilijkheden zijn opgelost en volkomen overwonnen, maar dat ook heden ten dage nog ernstige vraagstukken aan de katholieke exegeten niet weinig zorg berokkenen. Dit is evenwel geenszins een reden om de moed te laten zinken; men denke er wel aan, dat het in de menselijke wetenschap niet anders toegaat dan in de natuur: namelijk, wat eenmaal aanvang genomen heeft, ontwikkelt zich geleidelijk, en geen vrucht wordt er geoogst dan na harde arbeid. Zo is het geschied, dat vragen die in het verleden onopgelost en hangende bleven, in onze dagen bij het voortschrijden der studies op gelukkige wijze een oplossing hebben gevonden. Daarom is er ook hoop, dat vraagstukken die nu nog zeer ingewikkeld en duister lijken, mettertijd door volhardend streven klaar open zullen liggen in het volle licht. En mocht de gewenste oplossing lang op zich laten wachten en ons niet toelachen, maar het bereiken van een gunstig resultaat wellicht eerst voor latere geslachten zijn weggelegd - dat dan niemand daarom misnoegd zij; want het is billijk, dat ook wij ervaren waaraan in hun tijd de heilige Vaders, vooral Augustinus Vgl. H. Augustinus, Brieven, Epistulae. 149 ad Paulinum, n. 34; PL 33, 644 Vgl. H. Augustinus, De diversis quaestionibus. q. 53, n. 2; PL 40, 36 Vgl. H. Augustinus, Enarrationes in Psalmos. 146, n. 12; PL 37, 1907, herinnerden: dat God namelijk de heilige geïnspireerde Boeken, die Hij ons gaf, opzettelijk met moeilijkheden heeft overstrooid, opdat wij daardoor krachtig zouden worden aangespoord ze veel te lezen en te bestuderen, en tegelijk zelf, door een heilzaam ervaren van de grenzen van ons mensenverstand, in passende deemoed zouden worden geschoold. Zelfs mogen wij er ons niet over verwonderen, indien op een of ander vraagstuk nooit een geheel afdoend antwoord wordt verkregen, omdat het soms over duistere dingen gaat, te ver afliggend van onze tijd en onze ervaring; en omdat ook de exegese, even goed als andere hogere wetenschappen, haar eigen geheimen kan hebben, die voor ons verstand onbegrijpelijk zijn en door geen enkele menselijke krachtsinspanning ooit kunnen worden ontraadseld.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam