• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onze beoefenaars der Bijbelwetenschap mogen derhalve ook hieraan de nodige aandacht schenken en niets buiten beschouwing laten wat oudheidkunde, geschiedenis der oudheid en oude letterkunde voor nieuws aan het licht hebben gebracht en wat geschikt lijkt om beter de geestesgesteldheid der oude schrijvers, hun manier, vorm en vaardigheid van redeneren, verhalen en schrijven te leren kennen. Wat dit punt betreft, mogen ook de katholieke leken zich bewust zijn, dat zij niet alleen nuttig werk leveren voor de profane wetenschap, maar zich bovendien voor de christelijke zaak zeer verdienstelijk maken, indien zij zich met alle betamende ijver en vlijt wijden aan oudheidkundige navorsingen en onderzoekingen en naar vermogen hun bijdrage leveren ter oplossing van dergelijke vraagstukken, thans nog niet geheel opgehelderd en doorschouwd. Alle menselijke kennis toch, ook de niet gewijde, die als eindige mededeling van de oneindige kennis Gods - op zichzelf reeds een eigen waardigheid en verhevenheid bezit, verkrijgt nieuwe en hogere waardigheid, ja wijding, wanneer zij wordt aangewend om de goddelijke dingen in helderder licht te plaatsen.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam