• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uit dergelijke overwegingen had deze zelfde paus reeds vroeger de Bijbelschool geprezen en goedgekeurd, die bij het heiligdom van St. Stefanus te Jeruzalem door de magister-generaal der Dominicanen is gesticht, omdat van haar, zoals hij zelf zich uitdrukt, "de Bijbelwetenschap niet weinig voordeel heeft ontvangen en nog meer verwacht" Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Hierosolymae in coenobio (17 sept 1892); en om dezelfde reden voegde hij er in zijn laatste levensjaal' nog een nieuw middel aan toe om deze studies, door de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Providentissimus Deus
Over de studie van de Heilige Schrift
(18 november 1893)
zo sterk aanbevolen, steeds meer te vervolmaken en op zo veilig mogelijke wijze te bevorderen. Bij apostolisch schrijven Paus Leo XIII - Apostolische Breve
Vigilantiae Studioque
Oprichting van de Pauselijke Commissie voor de Bijbelstudie
(30 oktober 1902)
van 30 oktober 1902 richtte hij namelijk een raad of zogenaamde commissie van ernstige mannen op, "die tot bijzondere taak kregen met alle middelen er voor te zorgen, dat de goddelijke Boeken overal bij ons de meer voortreffelijke behandeling zouden vinden welke de tijden vorderen, en dat ze vrij zouden worden gehouden niet alleen van iedere zweem van dwaling, maar tevens van elke gewaagde mening." vgl. Paus Leo XIII, Acta XXII, p. 232 ss. Deze Bijbelraad hebben ook wij naar het voorbeeld van onze voorgangers metterdaad bekrachtigd en bevorderd, door ons - gelijk vroeger meermalen is geschied - er van te bedienen om de schriftuurverklaarders tot onderhouding aan te sporen van de gezonde wetten der katholieke uitlegkunde, door de heilige Vaders, kerkleraren en pausen zelf ons overgeleverd. Pauselijke Bijbelcommissie, Brief aan de Italiaanse Bisschoppen over de letterlijke en geestelijke betekenis van de H. Schrift (20 aug 1941). Acta Ap. Sedis XXXIII (1941), pp. 465-472; infra, pp. 129-138.

Document

Naam: DIVINO AFFLANTE SPIRITU
Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 30 september 1943
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam