• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Concilie

Het belangrijkste feit is natuurlijk het Concilie.

Vanaf het ogenblik waarop Wij door de wil des Heren geroepen werden tot de zware verantwoordelijkheid van het pausschap hebben Wij, reeds in Onze eerste radioboodschap, de wereld kenbaar gemaakt dat Wij het tot een der voornaamste taken van Ons verheven Ambt zouden rekenen zorg te dragen voor de voortzetting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie, dat Wij al Onze kracht zouden inspannen het grootse werk dat met zoveel vertrouwen en onder zo gelukkige voortekenen begonnen was door Onze onvergetelijke voorganger Johannes XXIII, te vervolgen.

Wij haastten Ons dan ook de datum vast te stellen voor de heropening waarbij Wij er op aandrongen dat het belangrijke en omvangrijke werk van de conciliecommissies met ijver en volharding zou worden voortgezet en Wij hebben geen van de talrijke gelegenheden die Ons ambt Ons biedt ongebruikt gelaten om over dit Concilie te spreken als een onderneming waaruit voor de Kerk een overvloed van licht en genade zal voortvloeien, zodat zij zich altijd, zelfs in onze moderne, zo verwarde wereld, als een baken van waarheid een als het onmiskenbare middelpunt van de eenheid van het gehele menselijk geslacht, de wereld zal vertonen. Wij hebben het Episcopaat en de gelovigen van de gehele wereld aangespoord tot een vurig gebed en tot vertrouwvol afwachten van de heilzame vruchten die het gehele mensdom ten deel zullen vallen als resultaat van de vergaderingen der Vaders die door de Heer zelf zijn aangesteld om onder het oppergezag van de Opvolger van de Heilige Petrus en de Plaatsbekleder van Christus de Heilige Kerk Gods te besturen.

Ons hart was dan ook vervuld van vreugdevolle ontroering toen Wij op de 29 september de H. Paus Paulus VI - Toespraak
Salvete
Bij de opening van de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie
(29 september 1963)
. Tot aan de 28e november zijn de Vaders in gebed en studie verenigd, in Rome tezamen gebleven. Tijdens de 41 algemene vergaderingen die gedurende deze periode gehouden zijn, werd er ijverig gewerkt aan en gediscussieerd over de schema's over de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, de 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
en het bestuur van de Diocesen, de 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Inter Mirifica
Over de publiciteitsmedia
(4 december 1963)
en over de 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Unitatis Redintegratio
Over de oecumene
(21 november 1964)
.

Document

Naam: TOT HET H. COLLEGE BIJ GELEGENHEID VAN ZIJN NAAMFEEST
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 juni 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief 19e jrg.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam