• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vandaar dit tweede antwoord: De wet die eigen is aan het mens-zijn, de natuurwet, en de wet die eigen is aan het Christen-zijn, de genadewet, d.w.z. het leven uit het geloof en de liefde, het genadeleven, kunnen en moeten elkaar aanvullen in de praktijk en in de groei der christelijke deugden, om aldus de mens zijn volmaakte vorm te kunnen geven. Cfr. SCHÜLLER, La théologie morale peut-elle se passer du droit naturel? in Nouv. Rev. Théol., mai 1966; FUCHS, Teologia e vita morale alla luce del Vaticano II, 1968

Ziehier nog twee aánvullende vragen. Vooreerst deze: Moet de Christen zich al dan niet onderscheiden in het beoefenen van de fundamentele natuurlijke deugden, zoals bijvoorbeeld van de oprechtheid en de rechtvaardigheid? Jazeker moet hij dat! Het is zelfs te hopen, dat de christelijke opvoeding van de jeugd steeds meer gericht zal zijn op het besef en op het beoefenen van de natuurlijke deugden, zoals met name op de waarachtigheid in woord en daad. evenals ook op de trouw inzake de rechtvaardigheid, in het bijzonder in de sociale betrekkingen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 30 En hetzelfde geldt ook van de overige natuurlijke deugden, die volgens de traditionele indeling de kardinale deugden genoemd worden. Vgl. H. Ambrosius van Milaan, De Officiis Ministrorum. 1, 27

Wij verheugen er ons dan ook over, bij de hedendaagse jeugd een krachtig en fier appèl te ontmoeten op deze fundamentele zedelijke beginselen, die aan het leven zijn authentieke en oprecht-menselijke gestalte verlenen. Ook moeten wij eraan toevoegen, dat deze ernstige poging om het waarachtige mensenbeeld te verwezenlijken een sterke stimulans, ja de kracht tot een bovenmenselijke roeping, kan vinden in de eisen van het Evangelie, heel bijzonder in die aanspraken, welke betrekking hebben op persoonlijke strengheid en op de menselijke betrekkingen. Dit streven is een der mooiste verschijnselen bij de nieuwe generatie, een der hoopvolle uitzichten op een betere toekomst.

Document

Naam: NATUURWET EN POSITIEVE WETTEN IN DE CHRISTELIJKE LEVENSBESCHOUWING
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiëntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 maart 1970
Copyrights: © 1978, Op audiëntie bij de Paus, Uitg. van Spijk, Venlo, blz. 159-163
Vert.: Dr. A. Emmen ofm en rector L.H. Geelen pr.; alineaverdeling en nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam