• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wil het christelijk gezin trouw zijn aan zijn zending, dan zal het goed moeten begrijpen waaruit deze voortkomt: het kan niet evangeliseren zonder te worden geëvangeliseerd. De zending van het gezin bevat de vruchtbare verbintenis van de echtgenoten, de opvoeding van de kinderen, het getuigenis van het sacrament, de voorbereiding van andere paren op het huwelijk en de vriendschappelijke begeleiding van de paren of gezinnen die moeilijkheden tegenkomen. Vandaar het belang van een evangeliserende en catechetische krachtsinspanning die gericht is op het innerlijk van het gezin. Wat dit betreft, dient men ervoor te zorgen de paren, moeders en vaders te waarderen als actieve subjecten van de catechese, vooral ten opzichte van de kinderen, in samenwerking met priesters, diakens, Godgewijde personen en catechisten. Deze krachtsinspanning begint vanaf de eerste serieuze deelname hieraan van het paar. De gezinscatechese is van groot nut als doeltreffende methode om de jonge ouders te vormen en hen bewust te maken van hun zending als evangelisatoren van het eigen gezin. Bovendien is het zeer belangrijk de band te onderstrepen tussen gezinservaring en christelijke initiatie. De christelijke gemeenschap moet in haar geheel de plaats worden waar gezinnen worden geboren, elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog treden, op weg in het geloof en trajecten delend van groei en wederzijdse uitwisseling.

265 Synodevaders stemmend: placet - 257; non placet - 2 -> aangenomen.

De Kerk moet in de gezinnen een gevoel storten van tot de Kerk behoren, een “wij”gevoel, waarbij geen enkel lid wordt vergeten. Allen moeten worden bemoedigd de eigen capaciteiten te ontwikkelen en het plan van het eigen leven ten dienste van het Rijk van God te verwezenlijken. Ieder gezin dat in de kerkelijke context is ingevoegd, moet opnieuw de vreugde ontdekken van de gemeenschap met andere gezinnen om het algemeen welzijn van de maatschappij te dienen door een politiek, een economie en een cultuur ten dienste van het gezin te bevorderen, ook door het gebruik van de sociale netwerken en de media. Men zou graag de mogelijkheid zien om kleine gemeenschappen van gezinnen te creëren als levende getuigen van de evangelische waarden. Men neemt de behoefte waar om enkele gezinnen voor te bereiden, te vormen en een gevoel van verantwoordelijkheid te geven die andere kunnen begeleiden om christelijk te leven. Ook dienen de gezinnen te worden vermeld en bemoedigd die zich beschikbaar stellen om de zending “ad gentes” te beleven. Ten slotte wordt er gewezen op het belang de jongerenpastoraal met de gezinspastoraal te verbinden.

265 Synodevaders stemmend: placet - 255; non placet - 5 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam