• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een van de fundamentele uitdagingen waarvoor de gezinnen van vandaag zijn gesteld, is zeker die van de opvoeding, die nog veeleisender en complexer wordt gemaakt door de huidige culturele werkelijkheid en de grote invloed van de media. Er dient op de juiste wijze rekening te worden gehouden met de eisen en de verwachtingen van gezinnen die in staat zijn in het dagelijks leven een plaats van opgroeien, concreet en wezenlijk doorgeven van geloof, spiritualiteit en deugden te zijn die vorm geven aan het bestaan. Het oorspronkelijke gezin is vaak de schoot van een roeping tot het priesterschap en het Godgewijde leven: daarom worden de ouders ook aangespoord de Heer om de onschatbare gave van de roeping voor een van hun kinderen te vragen. Op opvoedkundig terrein dient het recht van de ouders te worden beschermd om vrij te kiezen voor het type opvoeding dat hun kinderen overeenkomstig hun overtuigingen en op redelijke en goede voorwaarden moet worden gegeven. Men moet helpen ook in de huwelijksrelatie de affectiviteit te beleven als een weg van rijping in een steeds dieper ontvangen van de ander en in een steeds vollere gave. In deze zin dient de noodzaak te worden onderstreept vormingsprogramma’s aan te bieden die het huwelijksleven voeden, en het belang van leken die een begeleiding bieden die bestaat uit een levend getuigenis. Veel hulp biedt hierbij het voorbeeld van een trouwe en diepe liefde die bestaat uit tederheid, respect, die in staat is om in de tijd te groeien en die in haar concreet openstaan voor het voortbrengen van het leven, een mysterie ervaart, dat ons overstijgt.

265 Synodevaders stemmend: placet - 258; non placet - 0 -> aangenomen.

In de verschillende culturen behouden de volwassenen in het gezin een onvervangbare opvoedkundige functie. In veel contexten maken wij echter een voortschrijdende verzwakking mee van de opvoedkundige rol van de ouders die, behalve dat zij het gevolg is van de neiging om deze taak te delegeren of voor te behouden aan andere subjecten, wordt veroorzaakt door een indringende tegenwoordigheid van de media binnen de gezinssfeer. Anderzijds verenigen de media (in het bijzonder de sociale media) de leden van het gezin ook op afstand. Het gebruik van e-mail en andere sociale media kan de leden van het gezin in de tijd bijeen houden. Boven alles kunnen de media een gelegenheid zijn voor de evangelisatie van de jongeren. Er wordt gevraagd dat de Kerk de gezinnen bemoedigt en ondersteunt in hun werk van waakzame en verantwoorde deelname ten opzichte van school- en opvoedingsprogramma’s die hun kinderen betreffen. Er is algemene overeenstemming in het benadrukken dat de eerste school van de opvoeding het gezin is en dat de christelijke gemeenschap deze onvervangbare vormende rol ondersteunt en integreert. Het wordt voor noodzakelijk gehouden ruimten en ogenblikken voor ontmoeting te vinden om de vorming van ouders en het delen van ervaringen tussen gezinnen aan te moedigen. Het is belangrijk dat de ouders als eerste opvoeders en geloofsgetuigen voor hun kinderen actief worden betrokken bij de programma’s van de voorbereiding op de christelijke initiatiesacramenten.

265 Synodevaders stemmend: placet - 259; non placet - 0 -> aangenomen.

Katholieke scholen vervullen een vitale functie in het bijstaan van de ouders bij hun plicht om hun kinderen op te voeden. Een katholieke opvoeding bevordert de rol van het gezin: zij waarborgt een goede voorbereiding, voedt op tot deugden en waarden, onderricht in de leer van de Kerk. Katholieke scholen zouden moeten worden bemoedigd in hun zending de leerlingen te helpen groeien als rijpe volwassenen die de wereld kunnen zien door de liefdevolle ogen van Jezus en die het leven begrijpen als een roeping om God te dienen. Katholieke scholen blijken zo belangrijk voor de evangeliserende zending van de Kerk. In veel streken zijn katholieke scholen de enige die voor de kinderen van arme, vooral jonge, gezinnen authentieke kansen waarborgen door hun een alternatief voor de armoede en een weg te bieden om een ware bijdrage aan het leven van de maatschappij te leveren. Katholieke scholen zouden moet worden bemoedigd om hun werkzaamheid in de armste gemeenschappen voort te zetten en daarmee de minder gelukkige en meest kwetsbare leden van onze maatschappij te dienen.

265 Synodevaders stemmend: placet - 253; non placet - 3 -> aangenomen.

Document

Naam: RELATIO FINALIS - SYNODE 2015
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 24 oktober 2015
Copyrights: © 2015, LIbreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers, onder redactie van dr. L.J.M. Hendriks
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam